Vi får varumärken att leva

 

Den ökande konkurrensen på marknaden gör de differentierande strategifrågorna allt mer avgörande för företagets framgång. Lika viktigt är det att företagets ledningsgrupp och alla medarbetare delar, förstår och vill bidra i linje företagets strategi.

 

Brand Alive är ett företag som hjälper andra företag att förankra och utveckla organisationens förmåga att leva varumärkesstrategin i vardagen och på så sätt bidra till att företaget når sina mjuka och hårda affärsmål både på kort och på lång sikt.

 

Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera hur vi kan hälpa ditt företag att leva sin varumärkesstrategi.

 

Anders Lidvall, Vd Brand Alive Sweden AB

anders.lidvall@brandalive.se

031 711 45 00

 

 

Vad vi tror på

 

Vi tror att engagerade medarbetare har roligare på jobbet.

 

Vi tror att de som har roligt på jobbet utför ett bättre arbete.

 

Vi tror att de företag som utför ett bättre arbete har nöjdare kunder.

 

Vi tror att nöjdare kunder är mer lojala.

 

Vi tror att företag med lojala kunder är lönsammare.

 

Vi vet att företag som arbetar målmedvetet med att få alla medarbetare att skapa en relation med sitt varumärke har en större chans att lyckas leverera på alla dessa punkter.

 

Vi vet att vi kan bidra. Vi får varumärken att leva! Brand Alive!

 

Brand Alive i Sydafrika

 

Brand Alive är en av Sydafrikas ledande varumärkeskonsulter med fokus på utveckling av företagets varumärke genom dess medarbetare.

 

Bland uppdragsgivarna finns bland annat Volkswagen, Nedbank, Neotel och Merensky.

 

Brand Alive South Africa har sitt kontor i Johannesburg.

 

 

Copyright © All Rights Reserved